Dosimetrie

Het SCK•CEN is uw partner voor het leveren van wettelijk erkende dosimeters en ondersteunt u bij de analyse en rapportering van de meetresultaten. Tal van bedrijven, ziekenhuizen en tandartsen doen al jaren beroep de dosimetriedienst van het Studiecentrum voor Kernenergie. Onze troef: wij combineren meer dan 50 jaar ervaring met voortdurend onderzoek naar de nieuwste ontwikkelingen.

Een dosimeter: ook voor u?

Radioactieve stoffen en bepaalde toestellen zenden ioniserende straling uit die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Daarom zijn er wettelijke limieten die de maximale stralingsdosis vastleggen die iemand, al dan niet beroepsmatig, mag oplopen. Ioniserende straling is niet waarneembaar door menselijke zintuigen maar de opgelopen dosis kan wel gemeten worden door het dragen van een dosimeter.

Een dosimeter beschermt niet tegen de risico's van ioniserende straling maar laat wel toe om opgelopen dosissen te detecteren en op te volgen. Voor bepaalde beroepscategorieën is het dragen van een dosimeter verplicht. Deze moeten voldoen aan strenge, vooropgestelde normen.

Studiecentrum voor Kernenergie

Als onderzoekscentrum voor vreedzame toepassingen van radioactiviteit, vormt het SCK•CEN een onmisbare schakel in onze samenleving. We doen toekomstgericht onderzoek en ontwikkelen duurzame technologieën. Verder organiseren we opleidingen en bieden we gespecialiseerde diensten en consultancy aan.