Omgevingsdosimetrie

 

Op bepaalde locaties rond nucleaire of medische installaties is het verplicht om de stralingsdosissen naar de omgeving te meten. In België zijn in de buurt van nucleaire installaties speciale meetpalen met dosimeters opgesteld. De dosimetriedienst van het SCK•CEN verzorgt zulke omgevingsdosimetrie voor enkele installaties, bv. rond de kerncentrale van Doel.

Omgevingsdosimeters worden driemaandelijks uitgelezen en vervangen. De detectoren zijn zeer gevoelig en niet beïnvloedbaar door sterk wisselende weersomstandigheden. Aan de hand van de resultaten van deze metingen wordt de natuurlijke achtergrondstraling bepaald en worden eventueel afwijkende resultaten opgevolgd.

De natuurlijke achtergrondstraling bestaat voornamelijk uit kosmische straling en straling afkomstig van de aarde. Menselijke activiteiten kunnen dit achtergrondniveau verhogen maar dit levert meestal maar een minieme verhoging.