Werkwijze

Levering dosimeters

Onze klanten ontvangen maandelijks, voor het begin van een nieuwe maand, alle dosimeters per post of koerier. Werknemers kunnen deze dosimeters dan vanaf het begin van de maand dragen tijdens hun activiteiten met ioniserende straling. Op het einde van de maand ontvangt u nieuwe dosimeters die een andere kleur hebben. De werknemers wisselen dan van dosimeter en u stuurt de 'oude' dosimeters terug naar het SCK•CEN voor analyse.

Meetresultaten online beschikbaar

Wanneer de meetresultaten berekend en gevalideerd zijn, binnen een tweetal weken na ontvangst van de dosimeters, ontvangt u als klant een e-mail. De resultaten zijn dan online beschikbaar via onze website. Van elke dosimeter krijgt u een gedetailleerd rapport met de gemeten dosissen. De historiek van verschillende dosimeters blijft steeds online beschikbaar via uw persoonlijke login zodat u de opgelopen dosissen kan opvolgen.

Via de online tool kunt u eveneens op elk moment zelf wijzigingen inbrengen zoals bijvoorbeeld het invoeren van nieuwe werknemers die een dosimeter nodig hebben of het verwijderen van een werknemer die het bedrijf verlaat en niet verder opgevolgd dient te worden. Uiteraard respecteren wij met behulp van een persoonlijke login een strikt privacybeleid betreffende uw resultaten.

Rapportering aan het FANC

Sinds 2014 is het aan de klant om opgelopen dosissen te rapporteren aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Momenteel geldt een tijdelijke regeling: een elektronisch dosisbestand in XML-formaat dient jaarlijks overgemaakt te worden aan het FANC. Tevens dienen er nog twee 'klassieke' blootstellingstabellen afgedrukt te worden die, na ondertekening door het ondernemingshoofd en de arbeidsgeneeskundige dienst of fysische controle, gearchiveerd moeten worden. Deze blootstellingstabellen zijn beschikbaar via onze website.