Juridische Mededeling

Deze disclaimer heeft betrekking op het SCK•CEN dosimetriewebsite, dat bereikbaar is op het adres http://dosimetry.sckcen.be en zijn varianten. Dit is een officiële website van het Studiecentrum voor Kernenergie/Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire, stichting van openbaar nut. 

Het SCK•CEN dosimetriewebsite wordt doorlopend ontwikkeld en zijn inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel SCK•CEN zich inspant om de accuraatheid van de inhoud van de website te verzekeren, kan SCK•CEN geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de accuraatheid van alle inhoud op een gegeven tijdstip. 

SCK•CEN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites. 

SCK•CEN spant zich in om te verzekeren dat zijn computerinfrastructuur vrij is van virussen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door virussen die via de website van SCK•CEN worden verworven. 

Het gebruik van het SCK•CEN dosimetriewebsite of delen ervan voor commerciële of publicitaire doeleinden is verboden. Elk gebruik van het SCK•CEN dosimetriewebsite of delen ervan moet de verwijzing naar SCK•CEN vermelden en moet formeel worden goedgekeurd door SCK•CEN.

Contact: info@sckcen.be