Privacy statement

De persoonsgegevens waarvan u ons in kennis stelt door het sturen van een e-mail worden verwerkt door SCK•CEN , Exploitatiezetel, Boeretang 200, BE-2400 MOL, tel. +32 (0) 14 33 25 73.

De doelstelling van deze verwerking is louter u een persoonlijk antwoord te geven op de vragen die u aan ons heeft gericht. Uw persoonsgegevens zullen op geen enkel ogenblik worden aangewend voor commerciële doeleinden, noch zullen zij worden doorgegeven aan derden.

U hebt het recht van toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te laten wijzigen indien zij niet correct zouden zijn. U kunt zich op ieder ogenblik kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking door een eenvoudig verzoek hiertoe te richten per e-mail.

Contactpersoon en verantwoordelijke

Legrain Christian
Secretaris-generaal
christian.legrain@sckcen.be

Kathleen Overmeer
Instituutsdirecteur Algemene diensten en Administratie
kathleen.overmeer@sckcen.be